Monday, June 28, 2004

 
pondok dan tasik
rimbunan hijau dusun
padi di huma